Akár 50% kedvezmény és ingyenes szállítás kártyás fizetés esetén!

SORSOLÁSI SZABÁLYZAT "Xpert Beauty 6. Évfordulója"

1. SZERVEZŐ

"Xpert Beauty 6. Évfordulója" www.xpertbeauty.hu weboldalon és az összes Xpert Beauty fizikai üzletben (Magyarországon) megrendezett nyereményjátékot a Seelster Beauty Distribution, egy romániai jogi személy tervezi és bonyolítja le, mely be lett jegyezve a Cégjegyzékbe a J40/4897/12.04.2013 számon, és egyéni azonosító kódja: RO31503827.

A sorsolást a jelen szabályzatnak megfelelően kell lebonyolítani, amelynek rendelkezései minden résztvevőre nézve kötelezőek. A jelen Hivatalos Szabályzat a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően készült és került nyilvánosságra.

2. HELYSZÍN

A nyereményjátékra a budapesti Xpert Beauty fizikai üzletében és a www.xpertbeauty.hu oldalon kerül sor 2023. szeptember 5-17. között.

3. FUTAM IDŐSZAKA

A nyereményjáték 2023. szeptember 5-17. között zajlik.

3.1. Az akcióban részt vehet minden természetes vagy jogi személy, aki lead legalább egy megrendelést a www.xpertbeauty.hu oldalon, vagy vásárlási utalvány alapján vásárol az Xpert Beauty Budapest Shopban 2023.09.05-től 2023.09.17-ig. A Kampányban való részvételnek nem feltétele egy adott termék megvásárlása vagy korlátozott számú megrendelés leadása.

3.2. A résztvevőknek magyar állampolgársággal vagy lakóhellyel kell rendelkezniük, a résztvevők csak magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek lehetnek.

3.3. A résztvevők által megadott adatoknak helyesnek, teljesnek és valósnak kell lenniük;

3.4. A Kampányban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint első és másodfokú hozzátartozóik.

A nyerteseket 2023. október 15-én választjuk ki online sorsolással a név/vásárlás dátuma/megrendelés száma vagy az utalvány alapján. A nyertessel telefonon vagy e-mailben felvesszük a kapcsolatot, és közzétesszük az Xpert Beauty Instagram oldalán.

4. A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS

A versenyen való részvételhez - annak sajátosságaitól függően - a résztvevőknek a következőkre van szükségük:

4.1. A Kampányban való részvételhez minden érdeklődőnek legalább egy rendelést le kell adnia a www.xpertbeauty.hu oldalon, vagy a hűségkártya alapján vásárlást kell végeznie a Xpert Beauty Budapest üzletben 2023.09.05. - 2023.09.17. között. A sorsoláson csak azok vesznek részt, akiknek van teljesített, leadott és vissza nem térített rendelése/vásárlása. A Kampányban való részvételnek nem feltétele egy adott termék megvásárlása vagy korlátozott számú megrendelés leadása.

4.2. A kampányban való regisztrációval a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik és képmásuk reklámcélú felhasználásához.

A szervező fenntartja a jogot, hogy ne érvényesítse azon felhasználók regisztrációját, akik nem felelnek meg a verseny követelményeinek.

5. RÉSZVÉTELI JOG

A versenyen nemre, nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül bármely romániai természetes személy részt vehet. Kivételesen nem vehetnek részt a versenyen a szervező csapat tagjai és házastársuk, valamint első és másodfokú rokonaik.

6. DÍJAK

A kampány díjai a következők:

a) 3 x 100 000 Ft-os vásárlási utalvány a www.xpertbeauty.hu oldalon és az üzletben.

7. A GYŐZTES MEGNEVEZÉSE

A nyertesek + 10 tartalékos 2023. október 15-én kerülnek kiválasztásra a www.random.org platformon a megrendelés/utalvány száma alapján történő sorsolással.

A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük, és a Xpert Beauty Instagram-oldalán közzétesszük.

A nyereményt a nyertes által megadott címre futárral küldjük el a nyertes által megadott címre az Instagram oldalon történő közzétételtől/ telefonos kapcsolatfelvételtől/ e-mailben történő megkereséstől számított 30 napon belül.

Ebben a versenyben a nyereményt nem lehet készpénzzel és/vagy más tárgyakkal helyettesíteni, és semmilyen körülmények között nem megengedett a megnyert nyeremény átruházása egy vagy több harmadik félre.

Ha a nyertesnek kihirdetett személyt a szervezőnek fel nem róható okok miatt nem lehet elérni, például, de nem kizárólagosan: téves telefonszám, téves e-mail cím, és ha a verseny eredményének közzétételétől számított 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem adja meg a szállítási adatokat, a megnyert nyereményt a sorsolt tartalék személynek osztják ki újra, ugyanezen kapcsolatfelvételi eljárás szerint.

8. A GYŐZTES ÉRVÉNYESÍTÉSE

A Nyertesek érvényesítése az e-mail cím és az alábbi dokumentumok alapján történik:

1. érvényes személyazonosító okmány az alábbiak szerint:

- magánszemélyek esetében: személyazonosító igazolvány/útlevél;

9. ADÓK ÉS ILLETÉKEK

9.1. Az 50000 HUF-ot meghaladó értékű nyeremények a nyereményjövedelem után jövedelemadó-kötelesek, és a nyertes által fizetendő jövedelemadót a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően visszatartja, bevallja és átutalja az adóhatóságnak.

9.2. A Szervező nem felel az adók, illetékek vagy egyéb adókötelezettségek megfizetéséért, kivéve a promóciós kampányokból származó egyéni jövedelmekre vonatkozó forrásadót, amelyet a Szervező köteles visszatartani és az állami költségvetésbe utalni a hatályos jogszabályok szerint.

10. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

A versenyben való részvétellel minden résztvevő kifejezetten és egyértelműen beleegyezik abba, hogy:

A Szervező gyűjti és feldolgozza a jelentkezők által a versenyre való regisztrációjuk érvényesítésére használt e-mail címre vonatkozó információkat és az e célból megadott adatokat. A nyertesek hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a jelen szabályzatban meghatározott nyeremények odaítélése céljából a Szervezőnek olyan adatokat adjanak meg, mint például, de nem kizárólagosan: vezetéknév/keresztnév, telefonszám, e-mail cím, származási város, és azokat továbbítsák a Szervezőnek;

A Szervező a Nyertes személyes adatait bizalmasan kezeli és kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra használja fel.

A résztvevőknek jogukban áll bármikor tiltakozni személyes adataik feldolgozása ellen a személyes helyzetükkel kapcsolatos indokolt okokból, a shop@xpertbeauty.hu címre küldött e-mailben.

A résztvevőknek joguk van a tájékoztatáshoz, az adatokhoz való hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, az adatokkal kapcsolatos beavatkozáshoz, ahhoz, hogy ne legyenek egyedi döntés tárgyai, valamint a jogorvoslathoz.

11. JOGVITÁK

A kampányban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy betartják és betartatják a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését, feltételét.

A Szervező és a verseny résztvevői között felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik.

A Szervező nem vállal felelősséget harmadik felek vagy intézmények által a résztvevők által elnyert nyereményekkel kapcsolatos követelésekért.

A szervező nem vállal felelősséget a vezetékes és/vagy mobiltelefon-hálózatok, illetve az internet-hálózatok meghibásodásáért.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha valótlan vagy téves információt közölnek vele.

A díj odaítéléséért kizárólag a Szervező felelős.

12. VERSENYSZABÁLYOK

A verseny szabályai elérhetőek az Xpert Beauty Facebook és Instagram oldalán, az Xpert Beauty fizikai üzleteiben, online a www.xpertbeauty.hu/6eves-evfordulo-sorsolas-szabalyzat oldalon és a Szervező székhelyén.

A versenyen való részvétel a jelen szabályzat rendelkezéseinek visszavonhatatlan és feltétel nélküli elfogadását és betartásának kötelezettségét jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit bármikor módosítsa, amennyiben ez szükséges lesz, feltéve, hogy a változásokat a Facebook oldalon bejelenti. A Szabályzat változásai/módosított formája az online közzétételt követően azonnal hatályba lép.

A verseny szabályai Románia törvényei szerint készültek.

Jelen szabályzat/pályázat be nem tartása esetén az elnyert nyeremények nem kerülnek kiosztásra.

13. VIS MAIOR

13.1. Vis maior minden olyan esemény, amely a Szervező által nem ellenőrizhető, orvosolható vagy előre nem látható, ideértve a Szervező ellehetetlenülését is, rajta kívül álló okból, és amelynek bekövetkezése lehetetlenné teszi a Szervező számára a Szabályzatban vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

13.2. Ha olyan vis maior helyzet áll elő, amely megakadályozza és/vagy késlelteti a Szabályzat végrehajtását és a Kampány folytatását, a Szervező mentesül a felelőssége alól kötelezettségei teljesítéséért arra az időszakra, amelyben a teljesítés a Polgári Törvénykönyv 1351. és azt követő cikkei szerint akadályozott vagy késleltetett.

13.3. Ha a Szervező vis maiorra hivatkozik, köteles a vis maior fennállásáról a Kampány résztvevőit a vis maior bekövetkezését követő 5 munkanapon belül tájékoztatni.

13.4. A vis maior esetét a www.xpertbeauty.hu weboldalon közöljük.

14. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

14.1. A rendszerrel való visszaélési kísérletek, visszaélések vagy a Szervező megítélését veszélyeztető cselekmények esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyzet orvoslására.

14.2. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen olyan tényért, amely a nyertes érvényesítésének ellehetetlenülését meghatározza, amely a résztvevő e-mail címének megváltozása vagy a levelezés át nem vétele, el nem olvasása stb. A Szervező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Kampányt a bemutatottak szerint normál körülmények között lehessen lebonyolítani, de nem vállal felelősséget a résztvevők olyan elégedetlenségéért, kifogásáért, amely nem vonatkozik a hatályos jogszabályi keretek megsértésére.

A SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION KFT VEZETŐSÉGE