Spring Beauty: Akár 50% kedvezmény és Extra Előnyök a Hűségprogram által!

SORSOLÁSI SZABÁLYZAT "Xpert Beauty 6. Évfordulója"

1. SZERVEZŐ

"Xpert Beauty 6. Évfordulója" www.xpertbeauty.hu weboldalon és az összes Xpert Beauty fizikai üzletben (Magyarországon) megrendezett nyereményjátékot a Seelster Beauty Distribution, egy romániai jogi személy tervezi és bonyolítja le, mely be lett jegyezve a Cégjegyzékbe a J40/4897/12.04.2013 számon, és egyéni azonosító kódja: RO31503827.

A sorsolást a jelen szabályzatnak megfelelően kell lebonyolítani, amelynek rendelkezései minden résztvevőre nézve kötelezőek. A jelen Hivatalos Szabályzat a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően készült és került nyilvánosságra.

2. HELYSZÍN

A nyereményjátékra a budapesti Xpert Beauty fizikai üzletében és a www.xpertbeauty.hu oldalon kerül sor 2023. szeptember 5-17. között.

3. FUTAM IDŐSZAKA

A nyereményjáték 2023. szeptember 5-17. között zajlik.

3.1. Az akcióban részt vehet minden természetes vagy jogi személy, aki lead legalább egy megrendelést a www.xpertbeauty.hu oldalon, vagy vásárlási utalvány alapján vásárol az Xpert Beauty Budapest Shopban 2023.09.05-től 2023.09.17-ig. A Kampányban való részvételnek nem feltétele egy adott termék megvásárlása vagy korlátozott számú megrendelés leadása.

3.2. A résztvevőknek magyar állampolgársággal vagy lakóhellyel kell rendelkezniük, a résztvevők csak magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek lehetnek.

3.3. A résztvevők által megadott adatoknak helyesnek, teljesnek és valósnak kell lenniük;

3.4. A Kampányban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint első és másodfokú hozzátartozóik.

A nyerteseket 2023. október 15-én választjuk ki online sorsolással a név/vásárlás dátuma/megrendelés száma vagy az utalvány alapján. A nyertessel telefonon vagy e-mailben felvesszük a kapcsolatot, és közzétesszük az Xpert Beauty Instagram oldalán.

4. A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS

A versenyen való részvételhez - annak sajátosságaitól függően - a résztvevőknek a következőkre van szükségük:

4.1. A Kampányban való részvételhez minden érdeklődőnek legalább egy rendelést le kell adnia a www.xpertbeauty.hu oldalon, vagy a hűségkártya alapján vásárlást kell végeznie a Xpert Beauty Budapest üzletben 2023.09.05. - 2023.09.17. között. A sorsoláson csak azok vesznek részt, akiknek van teljesített, leadott és vissza nem térített rendelése/vásárlása. A Kampányban való részvételnek nem feltétele egy adott termék megvásárlása vagy korlátozott számú megrendelés leadása.

4.2. A kampányban való regisztrációval a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik és képmásuk reklámcélú felhasználásához.

A szervező fenntartja a jogot, hogy ne érvényesítse azon felhasználók regisztrációját, akik nem felelnek meg a verseny követelményeinek.

5. RÉSZVÉTELI JOG

A versenyen nemre, nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül bármely magyarországi természetes személy részt vehet. Kivételesen nem vehetnek részt a versenyen a szervező csapat tagjai és házastársuk, valamint első és másodfokú rokonaik.

6. DÍJAK

A kampány díjai a következők:

a) 3 x 100 000 Ft-os vásárlási utalvány a www.xpertbeauty.hu oldalon és az üzletben.

7. A GYŐZTES MEGNEVEZÉSE

A nyertesek + 10 tartalékos 2023. október 15-én kerülnek kiválasztásra a www.random.org platformon a megrendelés/utalvány száma alapján történő sorsolással.

A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük, és a Xpert Beauty Instagram-oldalán közzétesszük.

A díjat a nyertes által megadott e-mail címre küldjük el.

Ebben a versenyben a nyereményt nem lehet készpénzzel és/vagy más tárgyakkal helyettesíteni, és semmilyen körülmények között nem megengedett a megnyert nyeremény átruházása egy vagy több harmadik félre.

Ha a nyertesnek kihirdetett személyt a szervezőnek fel nem róható okok miatt nem lehet elérni, például, de nem kizárólagosan: téves telefonszám, téves e-mail cím, és ha a verseny eredményének közzétételétől számított 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem adja meg a szállítási adatokat, a megnyert nyereményt a sorsolt tartalék személynek osztják ki újra, ugyanezen kapcsolatfelvételi eljárás szerint.

8. A GYŐZTES ÉRVÉNYESÍTÉSE

A Nyertesek érvényesítése az e-mail cím és az alábbi dokumentumok alapján történik:

1. érvényes személyazonosító okmány az alábbiak szerint:

- magánszemélyek esetében: személyazonosító igazolvány/útlevél;

9. ADÓK ÉS ILLETÉKEK

9.1. Az 50000 HUF-ot meghaladó értékű nyeremények a nyereményjövedelem után jövedelemadó-kötelesek, és a nyertes által fizetendő jövedelemadót a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően visszatartja, bevallja és átutalja az adóhatóságnak.

9.2. A Szervező nem felel az adók, illetékek vagy egyéb adókötelezettségek megfizetéséért, kivéve a promóciós kampányokból származó egyéni jövedelmekre vonatkozó forrásadót, amelyet a Szervező köteles visszatartani és az állami költségvetésbe utalni a hatályos jogszabályok szerint.

10. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

A versenyben való részvétellel minden résztvevő kifejezetten és egyértelműen beleegyezik abba, hogy:

A Szervező gyűjti és feldolgozza a jelentkezők által a versenyre való regisztrációjuk érvényesítésére használt e-mail címre vonatkozó információkat és az e célból megadott adatokat. A nyertesek hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a jelen szabályzatban meghatározott nyeremények odaítélése céljából a Szervezőnek olyan adatokat adjanak meg, mint például, de nem kizárólagosan: vezetéknév/keresztnév, telefonszám, e-mail cím, származási város, és azokat továbbítsák a Szervezőnek;

A Szervező a Nyertes személyes adatait bizalmasan kezeli és kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra használja fel.

A résztvevőknek jogukban áll bármikor tiltakozni személyes adataik feldolgozása ellen a személyes helyzetükkel kapcsolatos indokolt okokból, a shop@xpertbeauty.hu címre küldött e-mailben.

A résztvevőknek joguk van a tájékoztatáshoz, az adatokhoz való hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, az adatokkal kapcsolatos beavatkozáshoz, ahhoz, hogy ne legyenek egyedi döntés tárgyai, valamint a jogorvoslathoz.

11. JOGVITÁK

A kampányban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy betartják és betartatják a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését, feltételét.

A Szervező és a verseny résztvevői között felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik.

A Szervező nem vállal felelősséget harmadik felek vagy intézmények által a résztvevők által elnyert nyereményekkel kapcsolatos követelésekért.

A szervező nem vállal felelősséget a vezetékes és/vagy mobiltelefon-hálózatok, illetve az internet-hálózatok meghibásodásáért.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha valótlan vagy téves információt közölnek vele.

A díj odaítéléséért kizárólag a Szervező felelős.

12. VERSENYSZABÁLYOK

A verseny szabályai elérhetőek az Xpert Beauty Facebook és Instagram oldalán, az Xpert Beauty fizikai üzleteiben, online a www.xpertbeauty.hu/6eves-evfordulo-sorsolas-szabalyzat oldalon és a Szervező székhelyén.

A versenyen való részvétel a jelen szabályzat rendelkezéseinek visszavonhatatlan és feltétel nélküli elfogadását és betartásának kötelezettségét jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit bármikor módosítsa, amennyiben ez szükséges lesz, feltéve, hogy a változásokat a Facebook oldalon bejelenti. A Szabályzat változásai/módosított formája az online közzétételt követően azonnal hatályba lép.

A verseny szabályai Románia törvényei szerint készültek.

Jelen szabályzat/pályázat be nem tartása esetén az elnyert nyeremények nem kerülnek kiosztásra.

13. VIS MAIOR

13.1. Vis maior minden olyan esemény, amely a Szervező által nem ellenőrizhető, orvosolható vagy előre nem látható, ideértve a Szervező ellehetetlenülését is, rajta kívül álló okból, és amelynek bekövetkezése lehetetlenné teszi a Szervező számára a Szabályzatban vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

13.2. Ha olyan vis maior helyzet áll elő, amely megakadályozza és/vagy késlelteti a Szabályzat végrehajtását és a Kampány folytatását, a Szervező mentesül a felelőssége alól kötelezettségei teljesítéséért arra az időszakra, amelyben a teljesítés a Polgári Törvénykönyv 1351. és azt követő cikkei szerint akadályozott vagy késleltetett.

13.3. Ha a Szervező vis maiorra hivatkozik, köteles a vis maior fennállásáról a Kampány résztvevőit a vis maior bekövetkezését követő 5 munkanapon belül tájékoztatni.

13.4. A vis maior esetét a www.xpertbeauty.hu weboldalon közöljük.

14. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

14.1. A rendszerrel való visszaélési kísérletek, visszaélések vagy a Szervező megítélését veszélyeztető cselekmények esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyzet orvoslására.

14.2. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen olyan tényért, amely a nyertes érvényesítésének ellehetetlenülését meghatározza, amely a résztvevő e-mail címének megváltozása vagy a levelezés át nem vétele, el nem olvasása stb. A Szervező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Kampányt a bemutatottak szerint normál körülmények között lehessen lebonyolítani, de nem vállal felelősséget a résztvevők olyan elégedetlenségéért, kifogásáért, amely nem vonatkozik a hatályos jogszabályi keretek megsértésére.

A SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION KFT VEZETŐSÉGE